I vårt program kommer du att få gå på tre gruppmöten där kommer få information om vad man behöver när man söker jobb och hur svensk arbetsmarknad fungerar.

Gruppmöte 1: CV

Under detta gruppmöte går vi igenom hur man skriver CV och ett personligt brev där du presenterar dina erfarenheter och kompetenser.

Gruppmöte 2: Svensk arbetsmarknad

Under detta gruppmöte går vi igenom om hur svenska arbetsmarknad är uppbyggd, vilka olika anställningsformer som finns och hur man söker jobb.

Gruppmöte 3: Anställningsintervjun

Under detta gruppmöte går vi igenom hur en anställningsintervju går till, vilka frågor som kommer och hur man presenterar sin kompetens på bästa sättet. Du får också möjlighet att träna.

Utbildningsportal

Efter ditt första samtal med coachen kommer du att få en inloggning till vår utbildningsportal där du har tillgång till 270 webbaserade utbildningar. Efter att du har gjort en utbildning och klarat den kommer du att få ett diplom.

Facklig kurs

Det finns många fackförbund i Sverige. Under denna kurs får du information om vad facket gör och har för betydelse på en arbetsplats.