När du har anmält att du vill vara med i projektet kommer du att få göra två tester. Ett test i svenska och ett test som visar vilka jobb du är lämplig för.

Vi kommer att skicka testerna via mail till din e-postadress. I mailet står det hur du gör  testerna. Du kan göra testerna på en mobiltelefon, läsplatta eller dator.

MINT™

MINT är ett personlighetstest som mäter hur du passar för olika jobb. Det består av 60 frågor och tar 15 minuter att svara på. Testet finns på mer än 10 olika språk. Du väljer själv vilket språk du vill göra testet på.

Språktest

De jobb som finns i projektet kräver att du kan svenska. Därför kommer du att få göra ett test som visar hur bra svenska du kan. Hur bra du läser svenska, hur bra du talar svenska och hur mycket du förstår när någon annan pratar. Testet tar ca 30 minuter att svara på.

Läs mer om projektets steg här.