Projektet ”Enklare vägar till nytt jobb” finansieras av Tillväxtverket. Här kan du läsa mer om dem.

Tillväxtverket är en statlig myndighet. De har fått i uppdrag av Sveriges regering att på olika sätt uppmuntra utveckling av företagande och arbetsliv, så att Sverige blir ekonomiskt starkare.

Under 2017 genomför Tillväxtverket en satsning på metoder för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Det ska leda till att det blir lättare för företag att hitta personer som kan arbeta hos dem. Det handlar om både enkla och svårare arbeten. Och både långa och korta anställningar.

DU KAN INTE LÄNGRE ANSÖKA TILL PROJEKTET – ENKLARE VÄGAR TILL JOBB!