Kommande seminarium i Skellefteå

När människor möts i dialog uppstår ibland situationer som känns obekväma. Någon av parterna känner sig trängd, åsidosatt eller ifrågasatt. I det praktiska arbetslivet uppstår dessa situationer ofta för medarbetare, fackligt ombud eller chef. Situationerna är olika, t ex en medarbetare som inte fungerar i sin roll, beteende/attityd problem, att prestationen behöver höjas, uppsägningar eller andra organisationsförändringar.

Att träna och utbilda sig för den här typen av situationer är ett bra sätt att minimera orosmoment i organisationen och det stärker parterna i deras roller. Varje medarbetare har rätt att känna sig hörd och sedd oavsett orsak och få en förklaring till det som händer. På det här seminariet får du en överblick över vad som är viktigt att tänka på, hur kommunikationen bör se ut, hur ett samtal kan läggas upp - vad du säger och hur.

Katarina Bondeson är Affärsområdeschef på Antenn Consulting och har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor och organisationer i förändring. Hon blandar teori med praktiska övningar och du kommer att få med dig en hel del tips för ett lyckat samtal.