Kommande seminarium i Skellefteå

Har du någon gång funderat på hur det skulle vara om alla var motiverade och gjorde sitt bästa? Ni skulle garanterat nå uppsatta mål, ha högre produktivitet, mindre stress och dessutom roligare på jobbet. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan arbetsgruppers mognad och dess förmåga att leverera resultat, kvalitet och välmående.

När Antenn jobbar med teamutveckling stödjer vi organisationer att utveckla grupper mot mogna team som gör skillnad för företaget. Antenns arbetssätt och verktyg baserar sig på Susan A Wheelans forskning om högeffektiva team och hennes modell, IMGD (Integrated Model of Group Development). Katarina Bondeson,  affärsområdeschef på Antenn Consulting berättar hur man skapar högpresterande team och motiverade medarbetare. Vidare beskriver Katarina hur processen ser ut för att säkerställa måluppfyllnad samt hur man kan följa upp utvecklingen i ett team.