Kommande seminarium i Göteborg

Syftet med IDI är att utveckla vår förmåga att förstå hur vi uppfattas av andra, förstå andras beteende bättre och förbättra vår förmåga att samspela. IDI handlar inte om vilka vi är och vad vi tänker utan enbart om vilket beteende vi visar upp för andra. Beteenden kan vi förändra om vi är medvetna och väljer det.

Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller beteendestil går att observera och generalisera. Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden. IDI hjälper dig att förstå andras beteende och ger dig stöd för bättre samspel.

David Lagerström är coach på Antenn och har mångårig erfarenhet från att arbeta med utveckling både av individer och grupper och han kommer att berätta om hur IDI fungerar och vad man kan använda det till. Så om du är intresserad av att utveckla dig själv och tycker att det är intressant får du inte missa den här inspirationsföreläsningen.

  • Är du nyfiken på att lära dig mer om ditt egna och andras beteende?
  • Förstå hur andra ser dig?
  • Förbättra din förmåga att samspela och påverka andra
  • Öka din förståelse för andras beteende och kan göra andra bättre genom att förstå sig på deras drivkrafter.