Kommande seminarium i Skellefteå

Det coachande ledarskapet är en informell ledarstil och ses av många som en framgångsmetod för ett väl fungerande team. Fokus ligger på medarbetarens grundläggande vilja till lärande och utveckling. Resultatet blir självgående och välmotiverade medarbetare.

I dagens samhälle diskuteras det mycket om vikten för chefer att ha ett coachande förhållningssätt. Men vad innebär det egentligen och hur gör man? Hur ger man egentligen tydlig feedback så att den landar på rätt sätt och uppnår det syfte som var tänkt? Under seminariet kommer föreläsaren Katarina Bondeson varva teori och praktiska övningar. Du kommer att få konkreta verktyg och tips i coachande ledarskap som du kan använda privat och professionellt.