Möt vår nya marknadsområdeschef i södra Sverige! Lena kommer närmast från rollen som sektionschef inom Malmö stad och har ett genuint människointresse. -På Antenn har jag mött kunniga medarbetare och väl utarbetade metoder.

Sedan december har Antenn en ny organisationsstruktur där vi förstärker vårt lokala fokus genom nio marknadsområden. Lena Funke utgår från Malmö och har ett totalansvar för vår verksamhet i Skåne, Halland och Blekinge. Lena berättar att hon sökte sig till Antenn för att hon älskar att arbeta med människor, både i ledarrollen och i rollen som coach i omställningsprocesser. Och för att Antenn arbetar med hög kvalitet och beprövade metoder.

Vad bidrar du främst med till Antenn?

- Min arbetslivserfarenhet är lång och bred och jag har arbetat mål- och resultatinriktat med arbetsledning inom ekonomi, HR och försäljning i ett flertal olika branscher inom såväl privat som offentlig sektor, berättar Lena. - Jag har lätt för att se helheten. Med ett positivt förhållningssätt, stort engagemang och en god värdegrund i botten vill jag vara med och skapa möjligheter både internt tillsammans med mina kolleger och externt mot kund och marknad.

Vad hoppas du kunna uppnå på Antenn?

-  Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare bygga ett starkt team, som med olika roller och kunskaper representerar, utvecklar och driver Antenns tjänster. Genom tydlig information, förtroende och relationsskapande åtgärder ska vi vara det naturliga stödet för såväl företag som dess medarbetare i olika omställnings- och förändringssituationer.