Publicerat: 2014-05-20

Antenn kommer att finnas på plats på Youngster, Sveriges nya arena för ungdomspolitik. Arrangemanget hålls den 13-15 juni i Borgholm, Öland. Dagarna kommer att fyllas med flertalet aktiviteter och mötesplatser. Politiska debatter kommer att varvas med aktuella seminarier, otippade mötesplatser och intressanta utställare. Dennis Åström, är projektledare och berättar mera.

Vad är Youngster?

Youngster är Sveriges enda nationella arena för ungdomspolitik. 2014 är året då ordföranden och representanter från förbunden på riksnivå för första gången kommer att närvara och debattera ungdomspolitiska frågor hos oss. Youngster samlar debatter på nationell och regional nivå tillsammans med föreläsningar, utställare och underhållning - Youngster är en kunskapsfestival.

Vad fick er att anordna detta?

Bakgrunden till Youngster grundar sig väldigt mycket i den LUPP-enkät som gjorts i Kalmar län, där det framgår tydligt att unga vill ha mer inflytande och delaktighet. Vi anordnar därför Youngster för att öka ungas inflytande och delaktighet och ge unga en arena där de kan få växa och bli en större och mer respekterad del av samhället, en röst att räkna med och väga in när viktiga beslut fattas. Det finns också ett syfte i arrangemanget att öka ungas kunskap kring de olika förbundens politik och underlätta för besökaren att rösta.

Vad hoppas ni uppnå?

Vi hoppas lägga grunden till en återkommande arena där unga står i fokus, dit vuxna åker för att ta del av ungas åsikter. Det finns även en tanke med att vi har placerat Youngster innan politikerveckan på Gotland och det är för att vi hoppas på att kunna påverka diskussionerna och agendan hos dem, både genom media och de aktörer vi har hos oss.