På Antenn träffar vi dagligen människor som har blivit av med jobbet. Många av dem har varit på samma företag större delen av sitt arbetsliv. Coachingen väcker tankar: "Tiden går, livet lunkar på och jobbet likaså. Vart åren tog vägen och varför stannade jag kvar så länge?" När de landat i situationen kan man se en sorg i deras ögon över att de bara har låtit tiden gå. Av bekvämlighet, rädsla eller kanske för att man inte har tagit sig tid att reflektera över sitt jobb.

Vi jobbar med organisationer som ser ett värde i att skapa intern rörlighet. De erbjuder sina anställda karriärsamtal för att få dryfta sin arbetssituation med en coach. Hur de ser på sin prestation, sina möjligheter inom företaget och om de känner att de befinner sig på rätt plats. De här företagen är måna om att ta vara på varje medarbetares kapacitet på bästa sätt, inte bara vid anställningstillfället utan kontinuerligt. Jag träffade en deltagare i våras som vi kan kalla för Jörgen. Han hade varit enormt duktig och uppskattad i sitt arbete de senaste fem åren, men hans chef funderade på om Jörgen fick rätt utmaningar. Hen upplevde att Jörgen var en oerhört kompetent och bra person, men var de fortfarande rätt för varandra?

En del medarbetare kommer under karriärsamtalen fram till att man verkligen trivs på företaget, att man är rätt nöjd och att man får den utveckling man behöver. Andra kommer fram till att de inte känner sig tillräckligt motiverade i sin nuvarande roll och inleder en dialog med sin chef om vad det finns för andra möjligheter. Ofta kan arbetsgivaren matcha önskemålen internt, men ibland finns inte den möjligheten och man kommer överens om att gå skilda vägar. Medarbetaren hade troligen aldrig kommit fram till detta beslut på egen hand, men i samtalen kan man tillåta sig att våga känna att detta är faktiskt inte tillräckligt för mig längre och med coachens stöd ta steget utanför bekvämlighetszonen.

Oavsett vad medarbetaren kommer fram till i de här samtalen fattar hen ett aktivt beslut om vad de vill. Ett aktivt beslut är alltid mer gynnsamt både för individen och för företaget. En person som är framåtlutad och sitter i förarsätet och styr över sitt liv istället för att sitta i baksätet och åka med. Där bak blir det svårt att påverka vad som händer och baksätesåkare är dåligt representerade i gruppen högpresterare.

Vår deltagare Jörgen fattade beslut om att vara kvar på företaget och utformade tillsammans med chefen en ny roll. Coachingen ledde till att Jörgen kände sig sedd, bekräftad och uppskattad av sitt företag. Chefen upplevde en ännu högre produktivitet och nöjdhet hos Jörgen efter samtalen, när han hade fattat ett aktivt beslut att vara kvar. Han var inte en av dem som blev kvar som en konsekvens av rädsla att släppa taget.

Eftersom jag själv jobbat med rekrytering i många år och fortfarande håller intervjuer regelbundet så letar jag alltid efter den brinnande lågan i kandidatens ögon. Vi som är vana rekryterare kan avgöra rätt snabbt om lågan finns där eller inte. Alla är nervösa på en intervju och det kan vi se förbi, men lågan - den går inte att forcera fram. Antingen så VILL du verkligen ha jobbet, du kan förklara vad du kan bidra med och varför just du vill ha det. Eller så har du sökt jobbet för att du vet att du klarar av det och det är inte samma sak.

Det skulle ju bli alldeles för stökigt om jag som chef skulle säga upp mina medarbetare varje år och låta dem söka om sina tjänster, men det skulle ju inte skada att i alla fall låta medarbetarna reflektera över sin arbetssituation och fundera på några frågeställningar för att faktiskt bestämma sig - igen, och igen, och igen - att man faktiskt vill vara kvar. Den dagen då lågan slutar brinna i mina ögon när jag söker om mitt jobb, då är det dags att gå vidare mot nya äventyr. Även om det känns läskigt eller tråkigt att lämna mina goda kollegor eller det företag som jag egentligen tycker väldigt mycket om.

– Hur skulle du sälja in dig själv idag till ditt nuvarande jobb?

– Skulle du söka jobbet för att du klarar av det eller för att du VILL ha det?

– Skulle rekryteraren se en låga brinna i dina ögon under intervjun?

Katarina Bondeson, leveranschef storstad, Antenn