Publicerat: 2014-05-19

Efter tre månader är jag mitt uppe i smekmånadsfasen, för trots en tuff inledning med inslag av vissa ekonomiska och strukturella utmaningar, så älskar jag mitt nya jobb!

De flesta av oss vill känna mening i det vi gör och kanske till och med tjäna ett högre syfte. Jag kan inte tänka mig att göra något mer meningsfullt än att ansvara för en verksamhet som har till uppgift att stötta människor att hitta nytt arbete.  Både genom att hjälpa arbetsgivare att hantera omställningar på ett bra och värdigt sätt, men även genom konkret hjälp till den enskilde individen. Inget går upp mot att möta glädjen i ögonen hos den deltagare som efter en tid hos oss just har fått ett nytt jobb.

Många har frågat mig vad jag ser i Antenn som gör att jag väljer det framför jobbet som direktör  inom en koncern med över tiotusen medarbetare. Svaret är så klart inte enkelt. Delvis handlar det om att få pröva något nytt, att anta en utmaning som dök upp vid rätt tidpunkt. Men det handlar också om att ha ett budskap och en stark tro på något viktigt. Som HR Direktör för Proffice har jag drivit frågor kring värderingar och ledarskap.  Det värderingsstyrda ledarskapet genomsyrar idag organisationen och följs upp av styrelsen genom regelbundna utvärderingar och nyckeltal. Jag känner mig nöjd med ett väl utfört uppdrag och beslutet att kliva in i en ny roll med helhetsansvar för ett av koncernens tre verksamhetsområden känns helt rätt. 

Egentligen får jag i min nya roll fortsätta jobba med samma frågor som tidigare. Skillnaden är att spelplanen blir större. Jag hoppas få möjlighet att genom Antenns tjänster stötta fler verksamheter och människor att nå sina mål och höja sina prestationer.  Jag kommer också att ha ett verksamhetsansvar där mitt eget ledarskaps påverkan på lönsamheten kan granskas och utvärderas. Jag tror starkt på att nyckeln till lönsamhet, kund- och medarbetarnöjdhet  ligger just där. Lönsamma bolag har starka värderingar och ett starkt ledarskap.

Och jag ser verkligen fram emot att få gå mer från teori till praktik och att fortsätta utveckla Antenn och våra tjänster utifrån Proffice-koncernens värderingar och i samarbete med våra fantastiska kunder!

Helene Hasselskog, VD Antenn