Är du beredd att investera en dag i din grupp för att öka effektiviteten med 20 %?

Har du någon gång arbetat i en grupp där allt bara flyter, nästan som om ni får magiska krafter när ni samarbetar? En grupp som gång på gång överträffar förväntade krav och imponerar på sin omgivning? Då har du arbetat i vad vi kallar ett ”högpresterande team”. Då vet du hur härligt det känns att vara i ett riktigt flow och leverera på ett sådant sätt att omgivningen lyfter både ögonbryn och mungipor!

Fler och fler organisationer börjar intressera sig för hur man kan skapa högpresterande team. Forskning visar att arbetsgrupper med god teamkultur kännetecknas av följande:

  • Har högre produktivitet
  • Är mer effektiva
  • Ger bättre kundservice
  • Rankar sina ledare högre
  • Har kortare genomförandetid
  • Har högre arbetstillfredsställelse
  • Uppvisar mindre stressymptom

... och dessutom levererar 20% bättre än grupper som inte har en god teamkultur!

Antenn får många förfrågningar just nu på att hjälpa våra kunder att utveckla högpresterande team. Vi jobbar med en strukturerad process som bygger forskning av S. Wheelan. Den fokuserar på att stödja gruppen att skaffa sig en gemensam bild av sitt uppdrag, att sätta gemensamma mål, tydliggöra roller, fastställa gemensamma spelregler med mera. Och vi har sett gång på gång att det fungerar!

På Antenn brinner vi för att skapa väl fungerande arbetsplatser och en väl fungerande arbetsmarknad! Är du intresserad av att veta mer om hur ni kan förbättra effektiviteten på din arbetsplats och i din grupp? Kontakta oss här!

Jag hoppas att du får en riktigt fin första vårmånad!

Bästa hälsningar
Helene Hasselskog, VD

P.S. Om du är intresserad av att höra mig berätta mer om detta och även om hur man som chef kan skapa motiverade medarbetare är du välkommen till Stockholm den 27 mars. Anmäl dig till katarina.bondeson@antenn.se senast 23 mars. Välkommen!