När jag var liten ville jag bli journalist. Jag såg framför mig hur jag reste runt i världen och skrev om svälten i Afrika ena dagen och miljökatastrofer i regnskogen nästa. Vem jag skulle få uppdragen av var aldrig en del av mina drömmar, det var uppdraget - gig:et - som var i fokus!

Nu ser vi hur arbetslivet förändras. Andelen tillsvidareanställda sjunker till förmån för andra former av relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fler och fler tar korta uppdrag och blir frilansare, egenföretagare, entreprenörer, mikroarbetare och innehållsskapare – "giggare"! Läs mer om den nya gig-ekonomin här

Vad innebär egentligen dessa förändringar för oss som är arbets- och uppdragsgivare? Behöver vi tänka annorlunda? Hur ska vi till exempel säkerställa att vi har tillgång till rätt kompetens även på denna nya förändrade arbetsmarknad?

Jag tror att oavsett vilken legal form vi väljer behöver vi fortsatt förstå och vara intresserade av vad våra arbets- och uppdragstagare lockas av, både befintliga och potentiella. Och utifrån den förståelsen aktivt säkerställa vår attraktivitet som uppdragsgivare. Kring det har jag formulerat tre nycklar till framgång:

  1. Tydliggör arbetsgivarvarumärket
  2. Säkerställ ett gott ledarskap
  3. Vidga normen!

Läs mer om de tre nycklarna till framgång här

Kraven på medarbetare hårdnar

Nu tjänar alltså allt fler sitt levebröd på tillfälliga uppdrag snarare än heltid. Det förstärker den ökande polariseringen på arbetsmarknaden där optimisterna förutspår en framtid fylld med starka entreprenörer och gränslös innovation. Men där pessimisterna ser en grupp förlorare som går mot en dystopisk framtid som röstlösa arbetare ständigt på jakt efter nästa tim-vik. Oavsett vad framtiden har i sitt sköte gällande giggarna, så leder det till en ökad konkurrent-situation där både arbetsgivare och arbetstagare måste veta sitt värde och marknadsföra det.

Men det vet ni lika väl som jag att kraven på varje enskild medarbetare hårdnar även inom gruppen anställda. De som inte klarar av detta riskerar att fastna i långa sjukskrivningar eller arbetslöshet.

Hur tar man tillvara på individer som inte matchar kraven?

I vårt arbete träffar vi ofta medarbetare som är på väg bort från sin arbetsgivare. Antingen för att de själva känner att de inte orkar leva upp till de krav som ställs, att de inte stimuleras av uppgifterna längre eller för att arbetsgivaren tycker att prestationerna är för låga.

Inte helt sällan händer det att problematiken bottnar i otydligt uttalade krav, bristande kommunikation eller svagt ledarskap – inte dålig prestationsförmåga. När vi tar rollen som opartisk samtalsledare  säkerställer vi att chef och medarbetare börjar prata och lyssna på varandra och sätter upp tydliga mål.

I den stund kommunikationen återupprättas påbörjas en förändringsprocess som ofta leder till bättre ledarskap, nöjdare medarbetare och högre prestationer. Även i de fall någon ändå lämnar arbetsgivaren efter en sådan insats, sker det med större insikt och därmed en gynnsammare utgångspunkt för att hitta ett nytt jobb som bättre matchar de egna förutsättningarna.

Så, jag må kanske inte riktigt ha vuxit upp till mina barndomsdrömmars giggare, men ändå lever jag absolut mitt i denna nya verklighet av gig-ekonomi. Genom de uppdrag vi utför åt er kunder, genom den mix av legala relationer vi har med Antenns medarbetare och i mitt liv utanför arbetet som föreläsare, hockeyförälder och volontärarbetare.

Med det sagt önskar jag dig och de dina en vit och riktigt fröjdefull jul!

Helene Hasselskog