Matchning och omställning på arbetsmarknaden var temat på årets första industrisamtal som hölls på Regeringskansliet i slutet på januari. Där deltog Antenn i ett expertseminarium/paneldebatt.

Antenn Consulting var inbjudna och representerades där av Desirée Harknäs som medverkade i paneldebatten för att bidra med sin kunskap om matchning och omställning på arbetsmarknaden.

- En mycket intressant och givande dag med många förslag till närings- och utbildningsdepartementet om hur Sverige ska hantera omställning på morgondagens arbetsmarknad, berättar Desirée.

Expertseminariet hade utgångspunkt i frågor som:

  • Vilka är de mest centrala behoven som företagen ser kopplat till omställning?
  • Hur kan validering och kompetenskartläggning utvecklas för att nyttjas proaktivt för att synliggöra kompetenser vid omställning?
  • Vilka insatser är mest centrala för att stötta vidareutbildning av yrkesverksamma?

Om industrisamtalen
Näringsministern för tillsammans med berörda ministrar en dialog med företag och arbetsmarknadens parter inom industri och industrinära tjänster om åtgärder som främjar industrins utveckling i Sverige. Industrisamtalen sker utifrån fastställda teman. De kommer att pågå under hela mandatperioden och utgör en viktig del i utformningen av regeringens politik för att stärka industrins konkurrenskraft. Regeringen jobbar nu med en handlingsplan för smart industri med 45 konkreta åtgärder och en handlingsplan med ytterligare åtgärder kommer att tas redan till sommaren.

Vid industrisamtalet i januari medverkade tre av regeringens ministrar:

  • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
  • Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

Mer information på Regeringskansliets webbplats.