Namn: Antenn Consulting AB
Director: Daniel Eriksson
Organisationsnummer: 556517-7143
Säte: Stockholm
Ägare: Randstad
Auktorisation: sedan 1 mars 2010 är Antenn ett auktoriserat omställningsföretag av Kompetensföretagen

Faktureringsadress

Antenn Consulting AB
Org. nr: 556517-7143
Box 7622
10394 Stockholm
supplier.invoice@antenn.se