Antenn kan hjälpa dig som söker personal. Vi arbetar med personlig matchning av kompetenser och gör detta med framgång.

Våra deltagare har med jobbcoacher utvärderat och kartlagt sina yrkeskunskaper. De når därför arbetsmarknaden med en klar målsättning som gör intervju-skedet enkelt och underlättar för de företag som söker ny kompetens.

Välkommen att kontakta oss!