Antenn kan hjälpa dig som söker personal. Vi arbetar med personlig matchning av kompetenser och gör detta med framgång.

Våra deltagare har med jobbcoacher utvärderat och kartlagt sina yrkeskunskaper. De når därför arbetsmarknaden med en klar målsättning som gör intervju-skedet enkelt och underlättar för de företag som söker ny kompetens.

Välkommen att kontakta oss!  

Region Syd
Annika Högberg, 076 836 99 56 eller annika.hogberg@antenn.se

Region Norr
Britt-Inger Rydell, 073 343 44 95 eller britt-inger.rydell@antenn.se