Antenn grundades 1991. Genom internationellt samarbete utvecklade Antenn svenska metoder för effektivt arbetssökande. Arbetsmarknaden stod inför betydande förändringar och företaget utvecklades snabbt i takt med de förändringar som skedde.

Under 1990-talet ökade antalet omställningsprocesser och outplacement blev ett vedertaget begrepp i Sverige. År 2004 skapade LO och Svenskt Näringsliv Trygghetsfonden TSL för att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna vid omställningsprocesser.

Idag finns vi etablerade över hela landet och är marknadsledare i vår bransch.