Akademikern med ”fel” efternamn som söker hundratals jobb utan att få svar, receptionisten som ratas för att den som ska anställa inte kan se bortom rullstolen och kvinnan som väljs bort på grund av sin slöja eller helt enkelt för att hon är kvinna. Det är verklighet i dagens Sverige och vi tycker att det är ett slöseri med resurser.

Hur kan ditt företag ta nästa steg mot ett hållbart arbetsliv, där ingen väljs bort på grund av ursprung, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning – där vi tar tillvara på alla resurser?

Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans ska vi göra skillnad, våga olika.

Din checklista för rekrytering

Våga olika och säkra mångfald och lönsamhet.

  1. Se över teamet. Hur lika/olika är vi?
  2. Vad skulle vi vinna på att få andra kompetenser och erfarenheter och vilka ska det i så fall vara?
  3. Tänk på att annonsutformning, bild och text, visar att mitt företag eftersträvar mångfald på arbetsplatsen.
  4. Undvik krav i kravprofilen som kan vara exkluderande eller utesluta någon.
  5. Tänk på att vi når fler genom att skriva vilka kompetenser som är meriterande.
  6. Använd öppna rekryteringskanaler istället för informella, för att nå så många som möjligt.
  7. Gör urval utifrån kompetens och erfarenhet. Ta endast hänsyn till de meriter som efterfrågas i kravspecifikationen.
  8. Värdera internationell erfarenhet och utbildning på samma sätt som nationell erfarenhet och utbildning.
  9. Vid intervjun, ställ endast frågor som är relevanta för den aktuella tjänsten.
  10. Låt inte det första intrycket eller magkänslan fälla hela avgörandet. Det är inte säkert att det stämmer.