Kunskap Känner du ibland att du har svårt att få med dig medarbetare och kollegor på de beslut som tagits? Att fatta beslut och att få andra människor med på tåget är inte alltid samma sak. Katarina Gospic har en bakgrund som läkare och hjärnforskare och driver idag konsultföretaget Brainbow Labs. Hon har koll på vad som påverkar våra beslut och hur vi kan påverka andra.

Under tre uppskattade frukostmöten hos Proffice Group har Katarina Gospic delat med sig av kunskap kring hur hjärnan fungerar och hur dess olika delar styr vårt beslutsfattande.

Skippa det sena ledningsgruppsmötet för bättre beslut

– Vi vill gärna tro att vi är rationella när vi tar beslut, men faktum är att många av de beslut som vi tar påverkas av samma delar av hjärnan som vi har gemensamt med ormar, ödlor och råttor. Det handlar om striatum som gör att vi är programmerade till att föredra snabba belöningar och amygdala som får oss att vilja undvika obehag, berättar Katarina Gospic och fortsätter:

– Med frontalloben som är den smartaste delen av hjärnan och unik för människan, kan vi föra logiska resonemang som kan hjälpa oss att ta beslut som är mer långsiktiga, genomtänkta och strategiska. Men det kräver mer energi av oss och påverkas dessutom mycket av vårt allmäntillstånd. När vi är stressade, trötta eller hungriga så arbetar inte frontalloben lika bra. Det kan vara bra att tänka över när viktiga beslut ska fattas. Ett sent styrelsemöte efter klockan 18.00 kanske inte alltid är det bästa valet.

Så skapar du grund för inre motivation

För att skapa förändring, både för individer och för organisationer krävs motivation för att vilja ta sig utanför sin egen trygghetszon. Katarina delar med sig av tre grundstenar som bygger den inre motivationen hos människor:

Autonomi

– Precis som barn som "kan själva" vill även vuxna göra saker på sitt eget sätt. Som chef motiverar du inte dina medarbetare genom att detaljstyra deras arbete utan genom att ge dem uppgifter som de själva får välja hur de ska utföras.

Bemästra

– När vi känner att vi klarar av något nytt och när vi märker att vi blir bättre på det vi gör frisätts belöningsämnen i striatum vilket får oss att vilja ta ytterligare ett kliv framåt.

Att ha ett syfte

– Människor som känner att de fyller ett syfte genom det de gör blir både mer motiverade men också lyckligare.

Sociala normer och grupptryck talar direkt till våra primitiva instinkter

Gruppens åsikter och de sociala normerna har inverkan på vilka beslut vi väljer att ta berättar Katarina:

– Om vi sitter i en grupp och får medhåll så frisätts belöningsämnen i hjärnan som gör att vi känner välbefinnande. Om vi däremot upplever att ingen håller med oss så uteblir belöningssignalen. Dessutom får amygdala oss istället att uppleva obehagskänslor som får oss att antingen vilja fly eller fäkta. Naturligtvis påverkar detta vårt beslutsfattande.

Sociala normer och värderingar är däremot något som vi själva konstruerar och här menar Katarina på att organisationer kan styra både beslut och beteende.

– Normer väljer vi själva och det går att aktivt påverka dem. Fundera över vilken sorts grupp eller organisation du strävar efter och om de normer ni har i dag stödjer detta. Vill man ha en organisation som är förändringsbenägen måste man stötta dem som är villiga att kliva utanför sin trygga bo. Det kommer att trigga dem, men även spilla över på de övriga.