Inspiration Lön är ofta ett känsligt ämne, både på jobbet och när vi söker jobb. Organisationspsykologen Christian Walén tror att det dröjer innan vi snackar lön i fikarummet, men tycker samtidigt att vi bör ta hjälp av varandra för att nå en rättvis lönesättning på arbetsplatsen.

En brittiskjobbannons eftersöker en konditor och lovar att den som passar för jobbet kan vänta sig en ”excellent pay”. I annonsen för ett finansjobb i London står det att den anställda får ut en lön på 450 till 500 pund per dag. Svenska jobbannonser ser oftast annorlunda ut – om lönen över huvud taget nämns så är det sällan i siffror. Ett av få undantag var när ett företag ett par år sedan bestämde sig för att sticka ut med annonser där lönen stod i rubriken. Det blev aldrig någon trend.

Organisationspsykologen Christian Walén tycker att det är rimligt att ge en ungefärlig bild av lönen men är skeptisk till att skriva ut den svart på vitt. – Lönediskussionen kommer att komma förr eller senare. Om man sätter ut lönen finns det risk för att man attraherar personer som är helt fokuserade på pengar och försvinner två år senare i jakt på en ännu högre lön. Någon som går efter sitt engagemang kanske istället stannar kvar och höjer sin lön genom prestation.

Även på arbetsintervjuer kan pengar vara ett känsligt ämne. Christian Walén förklarar det med att det första mötet ses som ett tillfälle att lära känna varandra, snarare än en chans att diskutera kronor och ören. – Jag tycker att det är rimligt att ta själva löneförhandlingen vid ett separat tillfälle, eftersom första intervjun handlar om huruvida jobbet passar dig och du passar för jobbet. Du ska stå i fokus, inte lönen.

Christian Walén tror att svenskarnas förtegenhet om pengar delvis kan vara kulturellt betingat. Att prata om lön kan upplevas som skamligt – både för den som har en blygsam lön och för den som har ett eget Joakim von Anka-valv. – Det är inte omöjligt att det blir vanligare att sätta ut lönespann i annonser framöver. Däremot ser jag ingen förskjutning mot att man skulle börja prata mer om lön i sociala sammanhang, eftersom det alltid är känsligt med skillnader mellan människor. Och det är aldrig populärt att framhäva sig själv.

Samtidigt tror han att det finns förändringar på arbetsmarknaden som kan lyfta lönesnacket. – I dag är det vanligt med korta anställningar och att byta jobb ofta, vilket kan göra att man behöver den sortens information oftare. Att individuell lönesättning blir vanligare gör också att det kan blir lättare att fråga sin arbetsgivare hur man ska göra för att tjäna mer. Christian Walén tycker att det är viktigt att komma ihåg att hög lön inte är huvudsaken för det flesta. Enligt många studier är det viktigaste snarare att lönen upplevs som rättvis. – Det dröjer nog innan vi pratar lön i fikarummet. Men som anställd är det viktigt att våga prata lön inom den egna yrkeskategorin, och våga hjälpa varandra för en rättvis lönesättning.