Undersökning Att jobb och fritid flyter ihop gör att drygt var fjärde tjänstemän upplever att de inte kan koppla av. Nästan 40 procent kollar sin jobbmail i mobilen när de är semesterlediga.

Fackförbundet Unionen har låtit intervjua drygt 1 000 privatanställda tjänstemän om huruvida de kommer att vara tillgängliga för jobbet under semestern. Undersökningen visar att drygt var fjärde är tillgänglig för arbete under semestern men nästan hälften av dessa skulle helst vilja slippa. Att jobb och fritid flyter ihop gör att drygt var fjärde tjänstemän upplever att de inte kan koppla av. En av fem upplever att ledningen förväntar sig att de är tillgängliga och nästan 40 procent kollar sin jobbmail i mobilen när de är semesterlediga. Drygt två av tre har inte någon policy på sin arbetsplats som reglerar när de förväntas vara tillgängliga via mail och mobil.

Den vanligaste orsaken att vara tillgänglig under semestern uppges vara för att underlätta för kollegorna. Att göra det lättare för klienter och kunder är också ett vanligt skäl. Nästan en femtedel arbetar under semestern för att slippa hög arbetsbelastning efteråt.