Undersökning Fler än varannan anställd har upplevt värk i kroppen som kan kopplas till arbetsplatsen. Därför rankas god ergonomi som viktigare än en hög lön för att trivas på jobbet. Det visar en undersökning gjord av möbelföretaget Kinnarps.

Det är i ålderskategorin ”millenials”, det vill säga personer födda mellan 1980 och 2000, som sköna/ergonomiska arbetsmöbler rankas högst för trivsel på jobbet av 76 procent. Alternativet hög lön kryssades för av 75 procent. Bland de äldre svarande var en hög lön fortfarande ansett som viktigt av en något större andel.

– Det är överraskande att unga värderar ergonomi så högt, även för oss på Kinnarps som vet hur viktigt det är med rätt arbetsmöbler. Jag trodde att ergonomi skulle rankas lägre då många inte märker av följderna av dålig ergonomi förrän de är äldre. Att tänka på det när man är ung innebär att man investerar i sitt välmående inför framtiden och resultatet är därmed väldigt positivt, säger Elisabeth Slunge på Kinnarps.

Av undersökningen framkom också att 69 procent av kontorsarbetare varierar sin arbetsställning under dagen, 49 procent arbetar stående och 43 procent tar kortare promenader för att undvika belastningar och skador.

Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av Kinnarps. Totalt intervjuades 1 501 personer i åldrarna 18 till 80 år.