Inspiration Det personliga varumärket blir allt viktigare. I takt med det ökar antalet titlar på jobbmarknaden – både från företagens och arbetssökandes sida. Numera hittar vi både ninjor, kravanalytiker och gurus på våra arbetsplatser. Vi ger dig koll på vad som menas egentligen.

Ethical Hacker – Person som hackar sig in i regeringens webbplatser och online system för högprofilerade organisationer. Etiska hackare har som uppdrag att regelbundet utvärdera IT-säkerhetsåtgärder som ett företag har på plats och komma på sätt att kontinuerligt skärpa säkerheten.

Facility manager. Allt som oftast avses traditionella vaktmästaruppgifter som att underhålla lokalerna i vilka kärnverksamheten bedrivs. Det kräver dock inte bara att du kan hantera en skiftnyckel. I dagens högteknologiska tidevarv kan det dock innebära att du behöver vara specialutbildad i värmesystem och miljöteknik.

Key account manager­. Är ansvarig för ett antal ”nyckelkunder” som har ett strategiskt värde för företaget. Mestadels handlar det som att säkerställa en god affärsrelation med omsättnings- och resultatsansvar på längre sikt. Borde alltså med andra ord innebära allt från att skjutsa kundens ungar till dagis till att fatta avgörande strategiska beslut.

Controller. En ekonom med inriktning på verksamhetsstyrning, huvudsakligen med hjälp av ekonomiska mått. Oftast innefattar det analys av nyckeltal, organisations-, affärs- och logistikfrågor.

Kommunikationsmäklare. Mobiltelefonsäljare.

Bildoperatör. Administratör, ofta inom myndighetssfären. Förvirrande nog är det även en titel i tryckbranschen i samband med tillverkning av skyltar och andra exponeringsartiklar.

Assistant housekeeping manager. Glorifierat hembiträde.

Teknikguru. Kan vara allt från en ingenjör på progressivt teknikföretag till din farmor med en skruvmejsel.

Development Director. Allt som oftast en finansdirektör.

Paralegal. Juridisk assistent.

Kravanalytiker. Förvandlar luddiga tankar och önskemål till en klar formulering. Personen fungerar ofta som en slags tolk mellan utförare och beställare i olika typer av IT-projekt.

Valideringsingenjör. Ingenjör som är ansvarig för att testa säkerhetssystem.

Ninja. Traditionellt ett japanskt begrepp för en maskerad krigare men kan också bara avse en utövare av kampsporten ninjutsu. I dagens karriärlandskap avser titeln ”ninja” en programmerare som är kvick och flexibel.