Aktuellt I en nära framtid kommer förarlösa bilar och 3D-printing av allt från hus till organ vara vardag. Digital teknik tar fram allt smartare datorer och robotar som förändrar arbetsmarknaden. Och det är dagens unga generation som driver utvecklingen framåt.

I employer branding-företaget Universums senaste undersökning KarriärBarometern hamnar innovation högt upp på listan över vad young professionals söker hos en arbetsgivare. Att IT- och teknikbranschen snappat upp den trenden märks. Arbetsgivare som verkar inom det området ligger ofta i framkant vad gäller nyskapande idéer.

– IT är en bransch att satsa på. IT lyfter utvecklingen, och där kommer det att finnas jobb. Har du förutom programmeringskunskaper även en analytisk förmåga blir du konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, säger Lena Georgsson Wirkkala, näringspolitisk utredare på Unionen.

Enligt en ny rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, kommer vartannat yrke att utföras av datorer och robotar om tjugo år. Samtidigt blir personliga egenskaper som datorerna inte behärskar allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. 

– Datorer kan aldrig lära sig förmågor som empati, kreativitet, förhandlingsförmåga, ledarskap och social interaktion. Därför kommer yrkesgrupper som till exempel jurister, psykologer, lärare, politiker och olika typer av rådgivare alltid vara viktiga i arbetslivet, säger Lena Georgsson Wirkkala.

Samtidigt som datorerna ersätter allt fler yrken skapar de också fördelar på arbetsmarknaden. Människor och datorer kan i många områden samverka för att nå bättre resultat.

– Istället för att prata om att jobb kommer försvinna borde debatten snarare handla om hur arbetsuppgifterna kommer att förändras. Digitaliseringen har en mängd fördelar för arbetsmarknaden: det blir effektivare, smartare och smidigare både för arbetsgivare och arbetstagare. Men för att lyckas anpassa oss till den snabba digitala utvecklingen krävs stora satsningar.

Yrken och branscher ser inte likadana ut som för 20 år sedan, och kommer att fortsätta förändras över tid. Att hitta sätt att hänga med i den snabba utvecklingen är viktigt, och där kommer kompetensutveckling in.

– Den tekniska utvecklingen rusar fram, och kommer att förändra alla yrken på ett eller annat sätt. Arbetsbeskrivningar kommer att vridas, nya arbetsuppgifter kommer att tillkomma. De som är intresserade av innovation och teknik kommer att stå längst fram och driva utvecklingen. Men generellt måste Sverige ha en strategi för kompetensutveckling, så att inte vissa grupper sackar efter.

Varför är kompentensutveckling så viktigt?

– Det är avgörande för att säkra Sveriges konkurrenskraft. Den globala konkurrensen är stentuff, och utan kompetensutveckling kommer svenska arbetsgivare inte kunna mäta sig mot sina konkurrenter världen över.

För att hänga med i en teknikstyrd värld krävs krafttag från samhället, både i form av utbildningssatsningar och att människor med daterad kompetens får verktyg att möta framtidens utmaningar. Men för att ligga på topp krävs även eget initiativ.

– Arbetsgivare har ett stort ansvar att sätta in kompetenshöjande åtgärder för att de anställda ska kunna göra sina jobb. Men man bör dessutom själv tänka strategiskt och fundera på hur man kan bredda eller specialisera sig, för att öka sin trygghet på arbetsmarknaden. Ställ krav på arbetsgivaren, och var proaktiv.

Text: Therese Johansson

5 kompetenshöjande tips

Utbildning på arbetstid. Om arbetsgivaren bedömer att utbildningen är nyttig för verksamheten och din yrkesroll kan du få studera på betald arbetstid. Ligger den i gränslandet för din roll skulle en kompromiss kunna ske, du kan exempelvis få bekosta kursen själv men använda en del av arbetstiden till studierna. Efter kompetensutveckling bör du få mer i lön.

Studieledighet. Om utbildningen inte är relevant för ditt arbete har du rätt till så kallad studieledighet. Du kan ansöka om studieledighet under så lång tid som utbildningen pågår, men du betalar den själv.

Karriärcoach. Det finns många möjligheter till vidareutbildningar. Du kan vända dig till en karriärcoach för att få hjälp med att fokusera.

– Tips och råd. Många arbetsplatser har etablerade kontakter med utbildningssamordnare. Ta även hjälp av andra som gått utbildningen och försäkra dig om att den håller hög kvalitet – många skolor har ambassadörer som man kan fråga.

Nätverka. En utbildning ger förutom färska kunskaper även chans till nätverkande. Det är bra för både dig själv, din nuvarande arbetsgivare och din framtida karriär. Att få tillgång till ett professionellt nätverk och knyta värdefulla kontakter kan i sig vara värt kostnaden för utbildningen.

Källa: Allastudier.se