Kunskap Chefsjobben verkar attrahera personer vilkas syskon lider av manodepression. Det visar en ny undersökning som studerat fenomenet i hela landet.

Undersökningen, som genomförts av Sahlgrenska Akademin och Karolinska Institutet, visar att personer med bipolära syskon dras till chefsposterna i större utsträckning än de som inte har det. Över hela Sverige finns det en överrepresentation i denna grupp, så underlaget verkar tämligen tillförlitligt.

När tidningen Kollega frågar Simon Kyaga, överläkare i psykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset, huruvida bipolära syskon ger bättre eller sämre chefer, svarar han så här:

– De är framförallt innovativa ledare och vi har behov av innovation och kreativitet, folk som är mer förändringsbenägna och kan utmana befintliga sätt att arbeta.

Av undersökningen framgår inte vilka branscher som lockar flest chefer med bipolära syskon. Ett undantag är att politiker verkar vara överrepresenterade i statistiken. Simon Kyaga framhåller för tidningen Kollega, att chefer med manodepressivitet i släkten ofta dras till roller och arbeten där det krävs ett stort personligt engagemang, vilket skulle kunna ses som en av orsakerna till att politikerna sticker ut i statistiken.

Bipolär sjukdom kallas även manodepression. Den uttrycker sig i återkommande perioder av mani och depression, vilket ofta ger tvära kast mellan den sjukes allmäntillstånd, produktivitet och beteende. Sjudomen kan lindras med både terapi och psykofarmaka.