Aktuellt Snart är det dags för vårens högskoleprov. Alla ska ha samma chans att klara provet, men ny forskning visar att killar med naturvetenskaplig utbildning lyckas bäst.

Den 28 mars är det dags för vårens högskoleprov. Drygt 84 400 personer har anmält sig. Provet ska öka chansen att komma in på den högskola vi vill gå på. Men alla har inte samma möjlighet att klara det. En ny undersökning visar att resultatet skiljer sig mycket mellan könen.

Mer än dubbelt så många män som kvinnor får 2.0 på provet. Forskningen visar också att männen är bättre på att svara på flervalsfrågorna än vad kvinnorna är.

– Om killarna inte kan svaret chansar de, men tjejerna lämnar ofta blankt och det visar en skillnad i attityden, säger Christina Stage, professor emerita i beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet, till Dagens Nyheter.

Stage menar också att kvinnor med de högsta betygen kommer in på alla utbildningar och därför struntar i att skriva provet, medan högpresterande män skriver det ändå.

Forskningen tar upp andra förklaringar till resultatet, bland annat är det fler män än kvinnor som skriver provet flera gånger och på så vis blir bättre på det. Männen har också oftare en teoretisk gymnasieutbildning medan kvinnor oftare än männen har en praktisk utbildning.