Tips Att tala inför dina kollegor ger dig magknip. Eller har du en kollega som ser ut att vilja gråta när hen hamnar i centrum? Social ångest har många ansikten – lär dig att hantera det genom att känna igen symptomen.

I sin bok ”Social fobi - att känna sig granskad och bortgjord” skriver Anna Kåvers om de socialt beklämmande situationer vi människor hamnar i – och inte minst – hur vi väljer att tackla dem. För arbetslivssajten Prevent förklarar hon att hela tio procent av oss upplever social ångest men många av oss gör misstaget att inte vara öppna med våra känslor.

– Det finns i dag en mer eller mindre uttalad förväntning på oss alla, att vi ska vara orädda och vilja höras och synas. För den som inte känner sig bekväm i detta kan det bli svårt att stå emot trycket och ännu svårare att tala om att man faktiskt får ångest och vill undvika allt sådant. Man är rädd att uppfattas som svag, dum eller till och med opålitlig.

Boken förklarar hur man kan få bukt med sin sociala fobi med hjälp av kognitiv beteendeterapi.

– Syftet med boken är att nå ut med kunskap om social ångest och ge hopp till både drabbade och de som ska behandla dem i vården, förklarar hon för prevent.se.

Anna Kåver berättar också vad man själv kan göra för att hantera sin ångest:

– Du kan börja med att läsa om social ångest. Många kan komma ganska långt med nya kunskaper och normalisering av sina problem. Man kan också försöka att själv identifiera på vilka sätt man undviker situationer, förutom att bara stanna hemma eller gå undan.

När man väl har identifierat sina beteenden kan man prova att i egen takt göra precis tvärtom.

Principen för alla rädslor som man vill bli av med, är att sakta närma sig den svåra situationen men på ett nytt sätt, med nya kunskaper.

Hon betonar också vikten av att känna sig uppskattad och att det inte är särskilt ovanligt att känna starka olustkänslor i sociala sammanhang. Så peppa gärna kollegan genom att tydligt visa att du tycker om personen precis som hen är. Få arbetskamraten att känna sig bekväm i ditt umgänge, utan tvång och krav på att vara i centrum.