Inspiration Oddsen visar att du sannolikt har rätt. Chefer och advokater är två yrkeskategorier där personer med psykopatiska tendenser är överrepresenterade. Men det behöver inte vara en nackdel.

Boken The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies and Serial Killers Can Teach Us About Success, visar att psykopater dras till vissa yrkesroller mer än andra. Att uppvisa psykopatiska tendenser innebär dock inte att folk styckar människor med motorsåg, även om populärkulturen gärna vill pådyvla oss den uppfattningen. Faktum är att psykopater lider av en personlighetsstörning som karaktäriseras av bland annat ett snävare känsloregister, avsaknad av rädsla samt hög stresstolerans.

I listan över de yrkesgrupper som minst troligt innehåller psykopater finner vi bland annat sjuksköterskor, terapeuter och lärare. På vissa håll hävdas det att detta beror på att dessa yrken kräver just känslomässigt engagemang medan chefer, advokater och kirurger är kända som känslokalla roller som kräver objektivitet och rationella beslut skilda från känslor. Att psykopater dras till dessa roller och trivs där, behöver med andra ord inte nödvändigtvis vara något dåligt. Empati i all ära, men objektivitet och stresstålighet torde ändå vara något som många uppskattar hos en ledare.

Yrken med hög andel känslokalla individer

 • Chef och ledare
 • Advokat
 • Media
 • Säljare
 • Kirurg
 • Journalist
 • Polis
 • Präst
 • Kock
 • Tjänstemän

Yrken med låg andel känslokalla individer

 • Omsorg
 • Sjuksköterska
 • Terapeut
 • Hantverkare
 • Stylist
 • Volontär
 • Lärare
 • Kreatör
 • Läkare

 • Revisor