Tips På jakt efter nya talanger? Psykologen och talent managementforskaren Kajsa Asplund tipsar om vad du som chef bör tänka på när du rekryterar.

Lönen är inte viktigast

Unga i dag tenderar att lägga större vikt på saker som personlig utveckling, möjlighet till samhällspåverkan och balans i arbetslivet. För att hitta de riktigt vassa förmågorna är det viktigt att ni tar hänsyn till dessa frågor när ni ska få dem på kroken. Vad har ni för yrkesförmåner, hur jobbar ni med ansvarsfrågor gentemot samhället och hur ser talangernas möjlighet ut att påverka hos er?

Dags att släppa siffrorna

Det handlar inte bara om att mäta hur talangerna presterar mot era satta mål och resultat – utan faktorer som social förmåga, samarbetsvillighet och driftighet är bredare personliga egenskaper som också måste tas i beaktning. Kort sagt handlar det om att anamma ett bredare synsätt på individerna ni anställer. Hur tar de sig an nya utmaningar? Hur är deras inställning till jobbet och vad ser ni för utvecklingsmöjligheter hos personen i fråga?

Glöm inte bort de introverta

De socialt ohämmade, öppna och pratsamma kollegorna tenderar att stjäla mycket fokus – men det gör dem inte automatiskt till talanger. Sådana återfinns även bland de som är mer analytiskt lagda och bekväma med att arbeta självständigt. Så länge ni ger arbetstagarna gott om utrymme för att bygga på just deras specifika styrkor kan vem som helst utvecklas till en talang. För alla har sådana, även om de kanske inte är bäst i världen på att socialisera.

Fånga dem så tidigt som möjligt

Många studenter är intresserade av utbyten med företag i branschen de utbildar sig inom.  Det finns gott om nätverk som håller i samarbetsprojekt i någon form – och dessa grupper tenderar att locka till sig ambitiösa individer som vill visa framfötterna redan innan de är ute på arbetsmarknaden. Möt dem halvvägs!

Tänk nytt när ni rekryterar

Personlighetstester växer fram som en allt mer självklar del i rekryteringsprocessen när nya positioner ska tillsättas på arbetsplatserna. Även om det inte behöver vara fel att hålla i gamla hederliga intervjuer kan ni gå mycket djupare än så. Ju mer ni kartlägger och utvärderar de sökandes ambitioner och mål innan ni erbjuder dem ett jobb, desto mindre är risken för kostsamma felrekryteringar.