Noterat Hela 80 000 kronor. Så mycket kan det skilja mellan olika chefslöner. Det visar statistik från chefsorganisationen Ledarna. Allra mest tjänar produktionsdirektörer medan nitlotten dras av restaurangföreståndare. 

De tio högst avlönade chefbefattningarna har alla titlar där ordet direktör ingår. Flertalet av dessa befattningar är mansdominerade. Flera av de lägst avlönade chefsbefattningarna är kvinnodominerade. Noteras bör dock att vd-löner inte har räknats med eftersom spridningen där är så stor att den informationen skulle bli missvisande.

Cheferna som tjänar mest:
Produktionsdirektör 103 500 kronor i månaden.
Försäljningsdirektör 101 500 kronor i månaden.
Personaldirektör 97 000 kronor i månaden.
Ekonomidirektör 96 500 kronor i månaden.
IT-direktör 95 000 kronor i månaden.
Inköpsdirektör 93 500 kronor i månaden.
Marknadsdirektör 90 100 kronor i månaden.
Teknisk direktör 90 000 kronor i månaden.
Administrativ direktör 88 000 kronor i månaden.
Informationsdirektör 87 000 kronor i månaden.

Cheferna som tjänar minst:
Växel- receptionschef 32 000 kronor i månaden.
Städledare 30 600 i månaden.
Kökschef 30 600 kronor i månaden.
Receptionschef 30 500 kronor i månaden.
Bustiksföreståndare 29 500 kronor i månaden.
Laboratorieföreståndare 29 000 kronor i månaden.
Verkstadsansvarig 28 500 i månaden.
Köksföreståndare 25 500 kronor i månaden.
Restaurangföreståndare 25 500 kronor i månaden.