Noterat I Folkuniversitetets senaste ”Mitt i karriären-barometer” framgår att hela 56 procent av Sveriges yrkesverksamma 40-55 åringar vill byta bana i arbetslivet.

Men bara 14 procent av dem letar aktivt på arbetsmarknaden. Den vanligaste anledningen till detta är att de helt enkelt inte vet vad de vill jobba med. Undersökningen utfördes av Yougov och är underlag till en rad föreläsningar om karriärplanering som hålls på Folkuniversitetet i höst.