Tips När anställdas recensioner av den egna arbetsgivaren kan bli virala måste varumärkesstrategierna förändras. Sofia Sand, rekryteringskonsult på Dfind Finance ger sin syn på varumärkets betydelse vid rekrytering.

Ett starkt varumärke handlar huvudsakligen om två faktorer: å ena sidan är företaget eller produkten något vi känner igen oss i och sympatiserar med. Men, det handlar också om hur vår sammankoppling med det varumärket får oss att framstå i andras ögon. Kan varumärket stärka mitt eget personliga varumärke eller image?

Enligt Sofia Sand har varumärket absolut en betydelse vid rekrytering. Det är dock väsentligt att skilja mellan ett starkt arbetsgivarvarumärke och ett starkt konsumentvarumärke.

Skillnad på konsumentvarumärke och arbetsgivarvarumärke

– När vi rekryterar till företag som har starka konsumentvarumärken får vi ofta in väsentligt fler ansökningar än till mer okända företag. Däremot är det inte alltid "rätt" kandidater som söker, det vill säga de som faktiskt matchar den kravprofil som bolaget har ställt upp.

– Många företag arbetar idag också aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke. Ser man till nyutexaminerade kandidater så finns det absolut starka varumärken som står för något attraktivt i just deras ögon utifrån att de ser en specifik väg framåt i karriären.

Det finns med andra ord arbetsgivare som kandidater gärna vill ha i sitt cv. Inte nödvändigtvis för att de erbjuder den mest spännande tjänsten – men för att man på sikt kan vinna på att ha arbetat på det specifika företaget.

Kontrollen över varumärket har flyttat till medarbetare och de jobbsökande

I dagens digitaliserade värld sprider sig ryktet snabbt genom sociala medier. En dålig recension av en arbetsgivare kan snabbt leda till att varumärket blir mindre attraktivt – men på samma sätt sprids goda nyheter lika fort.

– Företagsfloran i Sverige har breddats och det har blivit lättare för nystartade företag att dela sina framgångar. Det ger en snöbollseffekt där framgång föder framgång, då alla vill kliva med på tillväxttåget.

I och med det snabba informationsflödet har kontrollen över företagens varumärke flyttats till händerna på konsumenter och anställda. Och det ställer krav på rekryteringsprocessen.

– Det är inte längre bara de jobbsökande som har tuffa frågor att besvara. Dåliga arbetsgivarrecensioner är till exempel något som företagen och även en rekryterare måste kunna bemöta, konstaterar Sofia Sand.

ABC för ett starkt arbetsgivarvarumärke

Känn dig själv  Kärnan i att kunna förmedla ett rättvisande och enhetligt varumärke är att alla inom företaget står för det. Identifiera era värdeord och förmedla dem. Ett slarvigt formulerat budskap missförstås ofta. Inte minst ska rekryteraren ha stenkoll för att kunna förmedla värdena till kandidaten på rätt sätt.

Målgruppsanpassa kommunikationen  Definiera vilken kompetens ni behöver och agera därefter. Prioriterar de frihet? Lön? Något helt annat? Var särskilt tydlig med att förmedla vilka utvecklingsmöjligheter som finns och hur successionen ser ut för att locka såväl juniora som seniora medarbetare. Dagens kandidater är snabba på att söka information och kommer att syna er i sömmarna. Men för att ens nå igenom den strida strömmen av information måste ni till exempel ha en tydlig karriärsajt med korta ansökningsvägar.

Lägg tid på annonsering – Oavsett arbetsgivarvarumärkets styrka bör man alltid ha en väl preciserad platsannons. Men det är extra viktigt om ni har ett okänt varumärke. En spännande tjänst är svårslagen. Var ärlig, men heller inte blygsam.

Kulturen först – Det är alltid en utmaning att rekrytera till ett mindre attraktivt geografiskt läge eller ett helt okänt varumärke. Men till syvende och sist spelar människorna vi arbetar sida vid sida med oerhört stor roll. Ge kandidaterna möjligheten att träffa medarbetare och lära känna er kultur. Kommunicera också era värden och er kultur i övrig annonsering. Satsar ni exempelvis på jämställdhet – låt det synas.