Inspiration Om du står upp framför datorn istället för att sitta ner så kan du förbränna kalorier som motsvarar en joggingtur.

Sitter du hela dagen framför datorn på jobbet löper du en högre risk att bli sjuk än kollegan som rör på sig. Men om du däremot reser på dig kan du träna kroppen och förbränna fett.

Många har i dag stillasittande kontorsjobb och svårt att motivera sig eller hinna med passet på gymmet. Det är något som har negativ inverkan på din kropp. Enligt en brittisk forskningsrapport från University och Leicester löper den som har en stillasittande livsstil 119 procent högre risk för att få diabetes än kollegan som sitter så lite som möjligt.

Därför är det ett bra tips att ta dig ur kontorsstolen genom att ofta resa dig upp och gå runt en stund. Detta kan vara svårt en dag då du har jättemycket att göra. Ett höj- och sänkbart skrivbord ger dig däremot möjligheten att jobba samtidigt som du står upp.

Antalet kalorier vi förbrukar är mycket högre när vi står upp än när vi sitter ner eftersom det kräver mer av musklerna att stå upp. Om inte musklerna jobbar skulle vi helt enkelt ramla ihop i en hög.

I dag finns flera appar där du själv kan mäta hur mycket kalorier du förbränner. I appen StandUp! Kan du få fram siffror på hur mycket kalorier du förbränt samt hur lång joggingtur det skulle motsvara. En arbetsdag skulle för en man som väger drygt 70 kilo motsvara en 1,2 mil joggingtur och 864 kalorier. Däremot varnar många experter för att helt byta bort din träning mot att stå upp på jobbet. Vi behöver fortfarande motionera.

Fem andra tips

  • Ta trapporna.
  • Placera skrivaren en bit bort.
  • Ta promenadmöten.
  • Ta pauser i arbetet.
  • Sluta inte på gymmet men rör dig på jobbet också.