Tips Genom att lära dig konsten att delegera frigör du inte bara tid utan bäddar också för potentiell expansion. Kanske är det läge att prova 70-procentsregeln?

Många chefer delegerar för sällan sina uppgifter på sitt team, vilket inte är tidseffektivt för företaget. Business-sajten Inc:s ledarskapsspecialist Jim Schleckser föreslår att du provar 70-procentregeln. Den går ut på att om personen som du lägger uppgiften på kan utföra den 70 procent så bra som du själv – så gör det! Det gäller att släppa kravet på perfektion och se till fördelarna som regeln för med sig. Du fick nu plötsligt loss tid genom att en monstruös tidstjuv försvann från kalendern och istället fick du tid att lägga fokus på ett projekt med högre prioritet.

Att delegera kräver dock att du vet vad du vill åstadkomma och vad som krävs av dina kollegor för att få det gjort. Du måste våga lita på dina medarbetare och det är ofta den svåraste biten med att delegera. Personalen kanske löser uppgiften på ett sätt du inte hade gjort, men tänk på att ditt sätt inte är det enda sättet. Viktigast måste vara att få saker och ting gjorda. Hellre att uppgiften blir löst än att den utfördes exakt som du hade gjort den. Du kanske till och med blir förvånad över hur bra jobbet blir gjort?

Självklart finns uppgifter som kräver 100-procentig leverans och som du ogärna delegerar. De kan dock på sikt bli delegerbara genom att du noggrant sätter in din personal i frågorna. Försök dock aldrig få dina medarbetare att prestera de där extra 30 procenten, utan delegera uppgiften till fullo; var noga med tydlig kommunikation och tillhandahåll all nödvändig info.

Och när du sitter och nojar över hur dina medarbetare kommer att prestera, tänk på detta: Ju mer du litar på dina anställda, ju mer växer och utvecklas de. Med kompetententa och ansvarstagande anställda får du mer tid att fokusera på strategi och utveckla verksamheten. Delegation = ökad produktion.