Undersökning Att livet är orättvist är ingen nyhet. Men nu visare en ny studie att din upplevelse av hur du behandlas på jobbet påverkar din hälsa. En orättvis chef gör dig sjuk – medan en rättvis chef gör sig själv sjuk.

Tidigare forskning har visat att anställda som upplever sig orättvist behandlade jobbar mindre, kommer oftare sent och är mer benägna att byta jobb. Constanze Eib doktorerar på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och har i sin avhandling tittat närmare på hur vår upplevelse av rättvisa påverkar vårt välmående.

– En av mina studier visar att anställda som upplever orättvisa på jobbet har svårt att släppa jobbrelaterade tankar, de oroar sig och grubblar. En konsekvens av att inte kunna släppa tankar på jobbet är att kroppen kan ha svårare för att återhämta sig vilket är en riskfaktor för att utveckla sjukdomar och försämrad hälsa, säger hon i ett pressmeddelande.

Vissa människor grubblar mer

Avhandlingen visar att vissa människor har en större tendens att grubbla. De som ältar mest är de som upplever att de inte kan påverka saker och ting, det vill säga att de upplever att deras öde ligger i andras händer. Eller att det helt enkelt avgörs av tur och otur. För dem blir alltså den upplevda rättvisan extra viktig.

Rättvisa chefer får sämre hälsa

Studien visade också att chefer som anser sig ha ett moraliskt ansvar att bete sig rättvist mot sina anställda, också är mer rättvisa. Att agera rättvist, kunde dock ge både negativa och positiva hälsoeffekter för cheferna själva. De chefer som uppgav att de försökte behandla sina anställda på ett särskilt respektfullt och hövligt sätt skattade själva sin hälsa högt. De chefer som angav att de beter sig på ett informativt rättvist sätt och bland annat lade mycket krut på att förklara och ge information i god tid visade sig ha sämre självskattad hälsa och sömn. Med andra ord: Trevlig chef – god hälsa. Förutseende chef som är mån om att alla får lika villkor – inte lika god hälsa.

– Att uppleva organisationen och chefen som rättvis är mycket viktigt för anställda. Samtidigt är det inte alltid lätt att behandla alla anställda på ett rättvist sätt, och för en chef kan det kosta mycket energi att göra det, säger Constanze Eib.