Tips Dina chanser att få det där drömjobbet varierar stort beroende på hur du gör när du ansöker. Använd ett nätverk för att ta dig i rätt riktning.

Rätt kunskap eller utbildning till rätt arbetsmarknad är en viktig förutsättning för att ta dig dit du vill. Det är även en stor fördel om du har någon form av socialt kapital på den marknad du söker dig till, som medför att du vet hur jobb förmedlas och vilka normer och regler som gäller. Ditt nätverk blir därför ofta ett viktigt verktyg i jobbjakten.

Beroende på vilket jobb du söker finns det olika kulturer som avgör hur du ska närma dig tjänsten. Kanske är det en speciell person som ska kontaktas, eller så vill företaget absolut inte använda något annat än ett externt rekryteringsbolag. För att veta vad som gäller är det bra med informell kunskap och den får du oftast genom människor i din närhet.

Att ha ett väl genomtänkt nätverk är enligt många nyckeln till att lyckas i sin karriär. Och förutsättningarna för att bygga ett karriärnätverk har ändrats under åren. Internets framfart har även inneburit att allt fler kan bygga ett nätverk som kan stötta i både karriär och privatliv.

Tänk på att ...
… det är svårt att vara strategisk när det gäller nätverk men att vara medveten om hur de fungerar är en stor fördel.
… alltid vara den du är och hitta nätverk där just du passar in och känner dig hemma.
… även om en tjänst utlyses formellt finns det inga garantier för att rekryteringen inte sker informellt.
… inte ta det personligt om du inte får jobbet. Det kan låta som en klyscha, men det handlar inte om att det är några fel på dina meriter eller personlighet. Det var någon annan som företaget upplevde var en bättre matchning.