Tips Att ha lång erfarenhet av just ert verksamhetsområde kan förstås vara ovärderligt. Men det finns tillfällen då du kan vinna på att tänka utanför boxen i jakten på nya medarbetare.

Thomas Bylund, rekryteringskonsult på Proffice, tipsar om när du borde hålla dig på grunt vatten och när du istället bör våga dig på ett ”wild card”.

Sök utanför ramarna…

När du vill genomdriva en förändring
Okunskap är en tillgång i tider då du vill införa en ny ordning. I en omorganisation eller vid en uppstart av ett nytt projekt finns allt att vinna på att ha personer med andra glasögon än vad dina anställda har. Fantastiska idéer kan födas när gamla vanor och nya tankesätt kommer på kollision. Använd kunskapen från andra områden och se möjligheterna i de personliga egenskaperna.

När personalstyrkan har stagnerat
Om majoriteten av medarbetarna har tappat geisten kan det vara läge att mixa upp personalgruppen för att få folk att tagga till. Är ni en mansdominerad arbetsplats med hög medelålder, kasta in en yngre kvinna med stor potential. Människor när ofta en stark yrkesstolthet och vill ogärna bli omsprungna av nyanställda med noll erfarenhet från branschen. Ett bryskt uppvaknande kan göra organisationen gott, se dock till att konkurrensen inte går till överdrift och utmynnar i en tudelad personalstyrka.

När du rekryterar chefer´
Här gäller det att du hittar kandidater som är lämpade för att just leda. Ju längre ner i chefsleden man kommer desto viktigare är det förstås att chefen känner till verksamhetens verklighet. Däremot är god överblick alltid en bra ledaregenskap och en före detta polis som är van att hålla ordning samt har god hand med människor kan ju bli en bättre personalchef på en teknisk förvaltning, än en ingenjör skulle blivit. När det gäller högre poster, ligger ju fokus snarare på strategi och långsiktaga mål för att nå de önskade resultaten. Här kan erfarenhet från många olika branscher vara en väldigt stor fördel.

Håll dig på hemmaplan…

När du är i behov av en expert
Spetskompetens kan sällan hittas utanför det egna skrået. Givetvis finns det närliggande kompetensområden som kan vara direkt överförbara. Grundregeln är att ju mer komplicerade tjänsterna/produktionen är, desto mer kvalificerade är rollerna. Desto större blir då behovet och kraven (inte minst från kollegor och samarbetspartners) på att den nya kollegan ska kunna bidra och inte minst, förstå vad man snackar om.

När du behöver legitimitet
I vissa yrken är en legitimation ett krav, läkarkåren är ett exempel. Men det finns fler tillfällen då du som chef kan vilja vinna legitimitet för din organisations räkning. Enklare säljyrken kräver ju exempelvis ingen större branscherfarenhet, men om det rör sig om stora affärer där det är viktigt att inge förtroende hos kunder och partners kan du vinna mycket på att rekrytera någon som är gammal i gamet och kan inge just det. Det samma gäller när du vill vinna förtroende hos allmänheten.

När du ligger mot en tajt rekryteringsbudget
En person med lång branscherfarenhet kommer givetvis in den nya arbetsplatsens rutiner snabbare, då själva arbetsuppgifterna och facktermer är hemtama. Det sparar med andra ord både tid och pengar att anställa någon som redan har koll på läget.