Inspiration Tiden är en bristvara i jobbvardagen. Mejl, möten, tidrapportering och deadlines – tiden vägrar helt enkelt räcka till. Dagens möjligheter hjälper dig slippa jakten på minuterna.

Önskar du också att dygnet hade mer än 24 timmar? I sin artikel ”Make time for the work that matters” skriver Julian Birkinshaw och Jordan Cohen om hur du kan få mer tid över genom att analysera vilka uppgifter som verkligen är viktiga.

Så tänker du fram mer tid

  1. Identifiera. Skriv ner vad du gör på en dag och identifiera vilka arbetsuppgifter som är viktiga, respektive mindre viktiga för dig och företaget. Markera uppgifterna med lågt värde.
  2. Bestäm. Bestäm vilka av arbetsuppgifterna med lågt värde som:
    - kan läggas ner helt utan negativa konsekvenser,
    - kan delegeras utan större ansträngning,
    - behöver struktureras om. 
  3. Delegera. Att delegera är ofta den största utmaningen men belöningen, om den fungerar, är just mer tid.
  4. Planera. Sista steget är att planera vad du ska göra med tiden du just har vunnit. Skriv ner två eller tre saker som du borde göra men inte gör i dag.