Noterat Enligt en ny undersökning är det inte de som har minst inflytande eller presterar dåligt som är mest missnöjda på jobbet – det är mellancheferna.

Ledarskapskonsultfirman Zenger Folkmans studie omfattade cirka 320 000 medarbetare, och resultaten visar att det är de relativt erfarna cheferna som gör ett bra jobb, men ändå av olika orsaker inte kommer vidare som har mest att deppa över.

Utifrån studien har Tidningen Chef har listat skälen till att mellancheferna deppar ihop.

Därför är mellanchefen missnöjd

  1. Dåligt ledarskap från sina egna, överordnade chefer.
  2. Ser inga karriär- eller befordringsmöjligheter.
  3. Tycker att arbetsuppgifterna saknar mening och syfte.
  4. Känner sig orättvist behandlade i jämförelse med andra.
  5. Känner sig inte uppskattade på jobbet.
  6. Tycker inte att de får gehör i organisationen för frågor de tar upp.
  7. Är utarbetade.
  8. Tycker att organisationen är ineffektiv.
  9. Upplever att andra i företaget inte uppskattar och värderar deras personlighet och särprägel.