Noterat Ny forskning visar att uppemot 50 procent av de yrkesverksamma svenskarna fortsätter att jobba även när kroppen säger ifrån.

Det skriver sajten Arbetsliv, som tagit del av forskning inom området. De undersökta symptomen var såväl fysiska som psykiska och påverkar respondenternas arbetsförmåga negativt i någon mån. Av de 2 700 undersökta personerna i Västra Götalandsregionen visade en sjättedel tecken på utmattning.