Noterat Kvinnor slår i glastaket medan män tar glasrulltrappan. Studier visar att män särbehandlas positivt och har lättare att nå chefsposter även i branscher som till antalet domineras av kvinnor.

Att kvinnor slår i "glastaket" menas att man kommer till en viss nivå i karriären men där slår det stopp, kvinnorna får helt enkelt inte tillträde till de högsta posterna. Fenomenet har varit vida känt under många år i organisations- och ledarskapsforskning och är extra vanligt i branscher där kvinnor är underrepresenterade. Nu har amerikanska forskare studerat den så kallade "glasrulltrappan" och det har visat sig att män som arbetar i kvinnodominerade yrkeskårer särbehandlas positivt och har lättare att göra karriär än sina kvinnliga kollegor. Bland annat har män, i förhållande till sitt ringa antal, betydligt högre procentuell andel ledande positioner än sina kvinnliga kollegor.

Resultaten får stöd även från svenskt håll, rapporterar tidningen Kollega. Här visar studier att exempelvis av den svenska socialförvaltningen att glasrulltrappan inte bara existerar utan att den rullar för fullt. En av anledningarna till att de få män som finns inom organisationen särbehandlas uppges vara att man är rädd att förlora männen till andra arbetsgivare.