Aktuellt Kvinnor i arbetslivet möter ofta andra förväntningar och krav än vad män gör. Och nu visar ett norskt experiment att män ogillar karriärkvinnor.

Experimentet genomfördes av Markedshøyskolen i samarbete med Tankesmedjan Agenda under februari 2015. I en case-baserad studie målade man upp bilden av en karriärist för 100 studenter. Halva klassen fick läsa om Hanna Berg Jacobsen, och andra halvan om Hans Berg Jacobsen. Därefter fick studenterna bedöma de båda karaktärerna utifrån ett antal kriterier. Förutom kön och namn var Hans och Hanna helt identiska. Resultatet av experimentet är häpnadsväckande.

Av de båda könen tyckte 52 procent mer om Hans än om Hanna. Majoriteten ville hellre jobba för Hans, ha honom som mentor och ta en öl med honom efter jobbet. Båda könen värderade Hanna och Hans olika, men framför allt var det männen som ogillade Hanna mest. Bara 24 procent av männen gillade Hanna, jämfört med 75 procent som gillade Hans. Männen tyckte även att Hanna var en sämre förälder, och hela 80 procent tyckte att mannen var en bättre ledare.

Enligt forskarna beror skillnaderna förmodligen på starkt befästa könsstereotyper. Vi ser oftare på män som naturliga ledare, medan kvinnor förväntas vara mer omsorgsfulla och empatiska. Detta visades tydligt då Hanna som ledare ansågs vara ”mer bossig” än Hans. Det är första gången ett sådant här experiment gjorts i Norge. Samma experiment genomfördes bland studenter i USA för 12 år sedan, även då värderades framgångsrika kvinnor och män olika.