Kunskap Om du har en chef som har förmågan att motivera dig har du besegrat riktigt usla odds. Enligt Gallups årliga chefsundersökning väljer företagen fel person när de rekryterar till ledarpositioner. 

För de allra flesta är nyckeln till att trivas med sitt jobb att ha en bra chef. Är du en av dem? Då tillhör du en minoritet, enligt en undersökning från det amerikanska undersökningsföretaget Gallup. Resultaten visar att företagens stora problem är att man i hög grad väljer att premiera de som är duktiga på sitt jobb snarare än de som lämpar sig bäst för ledarskap. I hela 82 procent av fallen väljer företag fel person i en chefsrekrytering.

Det här påverkar rimligtvis medarbetarnas engagemang, vilket också har visat sig i undersökningen. Endast 13 procent av medarbetarna känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter.

När de anställda själva får ranka viktiga egenskaper hos en chef kommer just förmågan att få medarbetare att känna motivation på solklar förstaplats. Andra viktiga faktorer är att chefen bör kunna ta bakslag samt att få medarbetarna att ta eget ansvar. Man uppskattar också chefer som förmår vara transparenta och hålla en rak och öppen dialog. Rättvisa verkar också vara något som rankas högt av de anställda då många anser att chefer bör fatta beslut som är baserade på produktivitet och inte enligt politiska agendor.

Källa: Tidningen kollega