Inspiration Allt fler arbetsgivare inser hur viktigt det är att ta ansvar för den påverkan deras verksamhet har. CSR är bokstavskombinationen som är här för att stanna.

Alla arbetsgivare påverkar sin omvärld – både positivt och negativt. Det menar Marianne Bogle som arbetar som verksamhetsansvarig för CSR Sweden, ett företagsnätverk med fokus på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang.

– Världen är i ständig förändring och kraven på att ta ansvar ökar från medarbetare, kunder, organisationer och myndigheter. Allt fler vill ha insyn och vill kunna påverka. Då gäller det att företagen hänger med och är transparanta.

Men vad innebär det att arbeta med CSR-frågor? CSR – Corporate Social Responsibility – är egentligen definitionen av den nya spelplanen för arbetsgivarna. Det handlar om frågor som måste integreras i kärnverksamheten, till exempelvis mänskliga rättigheter, miljö och mångfaldsfrågor. Utöver det förväntas företag även engagera sig i lokala frågor som utbildning, integration, hälsa och samhällsutveckling.

– I viss mån tar företagen i dag över välfärdsfrågorna. Det bygger på ett ansvarstagande och det toppas med ett engagemang.

Vilka insatser som görs är beroende av bransch och geografiskt läge. Är det ett statligt bolag ligger det i uppdragets natur att ta ett samhällsansvar. Är det ett företag i fordonsindustrin kan ett samarbete med energisektorn vara naturligt. Och ett litet företag som säljer produkter kan se till att satsa på Fairtrade-märkta och ekologiska inköp.

– CSR handlar inte om hur man ger bort sina pengar, utan hur man tjänar dem. Det räcker inte att ge en årlig gåva till välgörenhet. Ett företag som tar ansvar för omvärlden kommer att attrahera fler duktiga medarbetare och få fler nöjda konsumenter.

Kombinationen av en mer medveten livsstil, ökad miljömedvetenhet och informationssamhället har bidragit till att konsumenter i dag är bättre på att granska produkter och tjänster. Och medarbetare ställer högre krav på sina arbetsgivare.

– De studenter som nu går ut i arbetslivet kommer att behöva tänka mer hållbart, och på så vis ha chans bidra till en mer attraktiv arbetsgivare men också till en bättre omvärld. Du som medarbetare kan knacka på hos ledningsgruppen och väcka frågor om hållbarhet och ansvar för samhället. Försök påverka och ta egna initiativ. Kanske kan man föreslå ett bonussystem baserat på engagemang och att även våga belöna insatser som gör att man avstår från en affär.

Marianne menar också att CSR-ansvaret inte ska vila på en person, utan vara en värdegrund som hela företagets verksamhet står på. Det som skiljer CSR från välgörenhet är att näringslivet inte bara ger tillbaka när det går bra, utan på regelbunden basis.