Kunskap Neddragningar, personliga kriser och medarbetare som ligger i luven på varandra. Arbetsvardagen kantas av tuffa beslut och kniviga utmaningar. I dessa lägen krävs att du som chef är väl förberedd för att hantera situationen. 

Lili Skarby är psykolog och organisationskonsult. Hon arbetar med både stora program där hela organisationen får stöd att hantera kriser och individuellt stöd till enskilda drabbade personer. Att Lili Skarby blev organisationskonsult var mest en slump, hon halkade in på ett bananskal efter examen i psykologi.

– Som organisationskonsult jobbar du väldigt brett, vilket jag tycker är stimulerande. Vi jobbar exempelvis med olika ledningsgrupper och hjälper dem med strategifrågor, kommunikation, spelregler, struktur och så vidare. Allt för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt och konflikter ska undvikas.

Det hon ofta upplever ute på arbetsplatser är att det ofta saknas en strategi för att hantera svåra situationer som sätter press på gruppen.

– Cheferna behöver få kunskap om krisreaktioner och utveckla sin förmåga att hålla svåra samtal samt debriefings. Inte minst behöver cheferna själva få stöd att hantera sina egna känslor, konstaterar Lili Skarby.

Enligt Lili Skarby är det ofta gamla slitningar som är problemet när konflikter uppstår på en arbetsplats. Oftast handlar det om personkemi snarare än sakfrågor.

– Det vanligaste är att man retar sig på varandra och inte lyssnar, konstaterar hon och fortsätter:

– Det gäller att jobba preventivt så att så få konflikter som möjligt får slå rot. Ett bra första steg är att utbilda i olika samtalstekniker. Att vara noga med att alla ska få tala till punkt är ett exempel på en bra utgångspunkt för goda samtal. Om exempelvis två medarbetare har konflikt med varandra är det bättre att prata med personerna en och en först. Som chef bör du agera oberoende moderator.

Tillsammans med kollegerna på Cordicon, som hon har grundat, fungerar Lill Skarby ofta som moderatorer i samtal med individer som har någon form av konflikt. En extern oberoende part som leder samtalet är bra för att samtalstonen ska bli bra och konstruktiv.

– När det uppstår konflikter i en grupp är vårt första steg att göra intervjuer med alla inblandade och ställa en diagnos, konstaterar Lili och tipsar om en ”enkel” insikt som gör samtalsklimatet bättre och som kan göra att konflikter inte uppstår:

– Att tala i jag-budskap är en av de stora hemligheterna – att prata om beteenden och inte personlighet. Beteenden kan man ändra men det är svårare med personlighet. Exempelvis bör du säga; ”När du inte lyssnar blir jag ledsen”, snarare än att säga att; ”Du pratar alltid själv och lyssnar inte”. Att prata beteende är ofta mindre laddat än att kritisera någons personlighet.