Noterat Att ha få sjukdagar är inte bara nyttigt för hälsan, det kan dessutom ge dig en fördel i konkurrensen om nyckelpositionerna i arbetslivet. Det framkommer i en rapport från IFAU.

Tillsättningen av nyckelpersoner, det vill säga till tjänster som kräver en unik kompetens och därmed kan orsaka problem vid vakanser, har studerats av Lena Hensvik och Olof Rosenqvist på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utrikespolitisk utvärdering. Resultatet är tydligt: färre sjukdagar ger dig bättre chanser att få en nyckelposition.

I rapporten framkommer även att personer på nyckelpositioner har lägre antal sjukdagar än personer som har kollegor som arbetar med samma sak.

– Det kan bero på att individen känner en ökad press på närvaro och kanske även på bättre personalvård, säger Olof Rosenqvist i ett pressmeddelande.

Författarna till rapporten har studerat anställda inom privat sektor mellan åren 1997 och 2007 samt uppgifter om sjukfrånvaro längre än 14 dagar från Försäkringskassan.