Inspiration Lena Gustafsson och Ulrika Sedell har i boken ”Bortom Glastaket” intervjuat 26 framgångsrika kvinnligare ledare och identifierat deras gemensamma karriärsnycklar.

Kvinnors ledarskap är framgångsrikt, men kvinnliga chefer på höga nivåer är få

64% av alla som tar examen är kvinnor, men därefter är de inte lika välrepresenterade i statistiken. 33 % av alla chefer är kvinnor, 25 % av egenföretagarna är kvinnor och bara 15 % av Sveriges Vd:ar är kvinnor. Varför? Och hur gör de kvinnor som lyckas krossa det så kallade glastaket? Tillsammans med Lena Gustafsson bestämde sig Ulrika Sedell för att ta reda på det. I boken Bortom glastaket intervjuades 26 framgångsrika kvinnliga ledare från vitt skilda branscher. Helene Hasselskog, VD för Antenn är en av kvinnorna som intervjuats för boken och under ett frukostmöte hos Antenn delade författarna med sig av sina tankar och slutsatser utifrån sitt arbete.

- Vi ville undersöka vilka faktorer som skapar en positiv kraft för kvinnligt ledarskap. Genom att fokusera på dem som har lyckats och låta dem dela med sig av sina berättelser tror jag att vi har en större möjlighet att inspirera än om vi bara tittar på vilka hinder som finns, säger Lena Gustafsson.

Självledarskapet är starkt sammankopplat med hur man leder andra

Boken resulterade i 26 unika berättelser kring framgångsrikt kvinnligt ledarskap, men ur dessa växte också en gemensam berättelse fram.

- Vi upptäckte flera gemensamma faktorer som bidragit till att de kvinnor vi intervjuade blivit framgångsrika. Det handlar mycket om deras sett att leda sig själv det vill säga färdigheter, men också vilka relationer som är avgörande och vilka kontexter som gynnat dem. Det var också påfallande att det fanns ett starkt samband mellan hur de leder sig själva och hur de leder andra mot resultat berättar Ulrika Sedell.

Sju karriärnycklar som tar dig uppåt

1. Följ din egen kompass
Identifiera dina behov och vad det är som får dig att fungera bra. Låt dem styra vad du gör istället för att låta andras förväntningar bli din vägledning.

2. Skippa karriärplanen – gör en livsplan istället
Gemensamt för alla kvinnor som deltog i boken var att ingen av dem hade någon uttalad karriärplan. Däremot hade man tydliga mål med var man villa göra med sitt liv, det kunde handla om att bo utomlands eller att få tid för ett viktigt fritidsintresse. Det är livet du vill leva som bör påverka ditt yrkesliv. Inte tvärtom.

3. Nätverka
Nätverk är viktigt, men jaga inte befattningar, leta istället efter andra perspektiv. Bygg ditt nätverk av personer med gott omdöme och skilda kompetenser.

4. Välj organisation utifrån dina egna värderingar
Många kvinnor tar ledarskapsroller för att kunna påverka och förändra. För att lyckas krävs att företagets värderingar stämmer bra med dina egna. Om inte, är det bättre att lämna,. Du kan inte förändra en verksamhets DNA.

5. Välj rätt chef
Samtliga kvinnor som intervjuades i boken vittnade om hur viktiga deras egna chefer har varit i deras karriär. Några gemensamma karaktärsdrag för dessa varit att de är skickliga på att delegera, bra på att ge feedback och att de har förmågan att ge hela bilden.

6. Glöm karriärstegen – tänk klätterställning
Det finns många vägar till toppen och du måste absolut inte ta den rakaste vägen upp. Våga ta steg åt sidan utifrån dina egna intressen, på så sätt kan du bygga upp en kompetens som är unik.

7. Låt nyfikenheten styra
Våga testa nytt, lära om, ompröva gamla sanningar och möta nya situationer och människor. Nyfikenhet är en inre drivkraft som tar dig både framåt och uppåt.