Noterat Måla, sjunga i kör, gå på konsert, vandra i parken. Det är viktigt att fylla på energiförrådet med annat än bara jobb och karriär. Region Skåne har tagit konceptet ett steg längre. Med initiativet Kultur på recept vill de stärka det friska hos långtidssjuka människor.

Forskning visar att kulturintryck stimulerar sinnena och ger goda effekter på hälsan. Region Skåne drog 2012 igång Kultur på recept, ett projekt där eget skapande och kulturupplevelser i grupp är en del i rehabiliteringen. Projektet ska fungera som ett komplement till traditionell behandling.

– Deltagarna får ett recept som innehåller kulturaktiviteter under tio veckor. De ska stärka det som är friskt och öppna upp för en vardag som innebär att uppleva något nytt och hamna i ett socialt sammanhang, säger processledaren Christina Gedeborg-Nilsson till tidningen Campus.

Målgruppen är patienter som har en pågående eller hotande sjukskrivning, som är eller riskerar att bli socialt isolerade eller som lider av psykisk ohälsa eller kronisk smärta. Patienterna genomgår en medicinsk bedömning innan de får sitt recept.

– Vi håller en skarp gräns mellan vård och kultur, det markerar vi bland annat genom att inte kalla personerna för patienter när de väl börjat i kulturprogrammet. Syftet är att släppa fokus från det onda och jobbiga för att gå från att bli vårdad till att bli ”kulturad”, säger hon till Campus.

Alla deltagare i Kultur på recept får även ett kulturkort som innebär fri entré på alla kulturinstitutioner i Helsingborg under ett år. Det gör att många håller kontakten med kulturen även efteråt. Utvärderingen av Kultur på Recept är inte klar, men Christina Gedeborg-Nilsson som jobbar med det kan se att programmet har gjort skillnad för många människor. De har kommit vidare i sin rehabilitering, fått stärkt självförtroende och en framtidstro.