Inspiration Medan vissa nöjer sig med ett fast handslag dyker andra glatt in i kramkalaset. Nu när kramkulturen spridit sig även till arbetsplatserna är det svårt att veta hur man ska bete sig. Dagens Möjligheter ger dig råd.

En studie i tidsskriften Emotion har undersökt inställningen till fysisk beröring på arbetsplatsen och visar att många upplever en känsla av omtanke och förtroende av att få en kram eller klapp på axeln. Hormonet oxytocin som frisätts vid beröring gör oss mindre rädda och mer öppna vilket gör att vi börjar söka kontakt och skapar på så sätt ett öppnare klimat. Men andra studier visar att hormonet också har en baksida; oxytocinet gör oss mer skadegala och svartsjuka när sådana situationer uppstår.

Det är med andra ord ingen självklarhet att kramar är av godo när det gäller just jobbet. Inte minst när det gäller internationella möten. Svenskarna är kända världen över för vår udda faiblesse för kramar. Studier visar att varannan svensk har kramat en kollega den senaste veckan. Följaktligen är ju ömsinta omfamningar inte något för alla. Så hur vet man vad som gäller? Och hur duckar man på ett hövligt sätt?

Kolla in Dagens Möjligheters kramguide

Träna taktkänslan
Det gäller att utveckla takt och ton, och detta med en viss smidighet. Läs av kramobjektets kroppsspråk, armarna i kors eller att personen sträcker fram handen för att hälsa är säkra tecken på kramaversion. Märker du att du helt saknar förmåga att ”känna in”, sätt då upp regler för dig själv att du bara får krama en kollega när hen exempelvis fyller år.

Vett och etikett
Enligt etikettsregler ska man aldrig beröra en annan person på området mellan hals och ben, så vida man inte är nära vänner. Fiffig regel om man vill vara säker på att undvika pinsamma missplaceringar av kroppdelar.

Avbryt! Avbryt!
Grunden för all beröring är respekt. Om den person du kastar dig om halsen på reagerar negativt och exempelvis stelnar till bör du avbryta direkt och snabbt börja prata om vädret så att personen kan slappna av igen. 

Chefs-gosVi är generellt försiktiga när det gäller att krama våra överordnade, och det med viss rätta. Det kan kännas underligt att kramkalasa loss med den som sätter din lön. Men chefer är också människor och har behov av fysisk kontakt. Det är inget fel att krama för att gratulera eller att erbjuda sitt stöd i en svår situation.

Ta seden dit du kommer
Håll koll på din omgivning. Det är extra viktigt om du verkar internationellt. I massor av länder rör exempelvis aldrig en man vid en kvinna annat än inom äktenskapet. Var mycket försiktig med kramar och beröring vid besök eller affärskontakter. Spana in vad andra gör och gör lika.

Hjälp, jag vill inte!
Om du helt vill undvika fysisk närkontakt med kollegor så är det inget konstigt. Du är långt ifrån ensam. Även om kulturen på din arbetsplats är ”kramig” behöver du inte ge avkall på dig själv. Förekom kramprojektilerna genom att sträcka fram handen eller säg bara ”nej tack, jag är inget fan av kramar”. Fattar de inte vinken eller visar inga tecken på att respektera din önskan: ljug. Deklarera högt hur krasslig du känt dig de senaste dagarna och börja prata om vinterkräksjukan.