Inspiration Kommunikation skapar mer engagemang och ger bättre resultat. Men handen på hjärtat, vet du egentligen vad kommunikativt ledarskap innebär i realiteten? Forskare vid Mittuniversitetet har svaret.

Catrin Johansson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet och har tillsammans med sina kollegor gjort över 300 intervjuer i fem olika företag kring kommunikativt ledarskap.

– Kommunikativt ledarskap betyder olika saker i olika organisationer. Vi har hittat det som är gemensamt, säger hon till tidningen Kollega.

En kommunikativ ledare engagerar sina medarbetare, uppfattas som öppen och närvarande och formulerar tydliga förväntningar och mål. Att involvera medarbetarna i beslut uppfattas som typiskt för kommunikativa ledare i Sverige, men det är inte någon nödvändighet på andra håll i världen så som i exempelvis Indien eller USA.

Forskarna undersökte även hur kommunikativt ledarskap kan mätas och utvecklas, genom bland annat medarbetarundersökningar och utvecklingsinsatser. Tidigare forskning visar att ledarnas kommunikation påverkar resultat och medarbetarengagemang. Det bekräftades också i Mittuniversitetets studie. Ändå är det långt ifrån alla organisationer som satsar på kommunikativa ledare.

– Hindret är ofta den högsta ledningens syn på hur viktig kommunikationen är. Jag tycker att den är otroligt viktig, ledarskap bygger på kommunikation, säger Catrin Johansson.

Här är de kommunikativa beteenden du ska främja hos dig själv

Strukturera – tydliggöra mål och förväntningar, definiera, planera och fördela uppgifter, rekrytera och skapa mening.

Utveckla – coacha och träna, ge återkoppling på resultat, lösa problem och uppmuntra självstyrning.

Interagera – innebär att skapa öppenhet, stödja samt lösa konflikter.

Representera – företräda gruppen, enheten eller organisationen, bevaka omgivningen, nätverka och skapa resurser.

Källa: Tidningen Kollega